0361-402.475

Inscrierea in invatamantul primar 2021

 

Raport locuri libere dupa etapa I clasa pregatitoare 

 

https://edu.ro/invatamant-primar

OME 3473_10.03.2021  privind aprobarea Metodologiei de înscriere în înv.primar

Metodologie inscriere invatamant primar 2021-2022

 Calendar_inscriere_invatamant primar_2021-2022

Declaratie pe propria raspundere Anexa 3

CERERE-TIP_INSCRIERE CLS.PRG_2021_ETAPA_I

Circumscripția școlară

Criterii specifice de departajare 

Informare prelucrare date caracter personal proces inscriere invatamanat primar 2021

 
 
 
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVAȚAMÂNTUL PRIMAR 
AN ȘCOLAR   2021-2022

Inscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, situat în Satu Mare, Bd. Muncii nr.19, de luni până joi între orele 08.00 – 18.00, respectiv vineri între orele 8.00-17.00  sau online în perioada:

29 martie-28 aprilie 2021-prima etapă de înscriere

24 mai-31 mai 2021 a doua etapă de înscriere-pe locurile rămase disponibile

Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție la tel./fax.: 0040-361-402475 sau 0040-261769330. Ne puteti contacta și pe e-mail: scavramiancusm@yahoo.com

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare - an școlar 2021-2022

             2 clase secția română-    44 locuri

            1 clasă secția maghiară- 22 locuri

Acte necesare:

  • certificatul de naştere al copilului: original și copie;
  • cartea de identitate a părinților/reprezentanților legali: original și copie;
  • în cazul părinților divorțați se va depune la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
  • adeverință de la medicul de familie– copilul este apt pentru școală și avizul epidemiologic (dovada de vaccinare);
  • recomandare de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar numai pentru copiii care au frecventat grădinița și împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021; 
  • documentului emis de CJRAE Satu Mare prin care se comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării copilului-  numai pentru copiii care împlinesc 6 ani  în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 și care s-au întors din străinătate  sau cei care  NU au frecventat grădinița;
  • declaratie pe propria răspundere
  • dosar cartonat cu șină

 

Părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar la numărul TelVerde pentru municipiul Satu Mare, 0800816261, care va fi disponibil începând cu data de  29.03.2021, în intervalul orar 09-15.