0361-402.475

Despre noi

Scurt istoric

Şcoala Gimnazială  “Avram Iancu” Satu Mare – unitate şcolară reprezentativă a judeţului Satu Mare – s-a impus ca o instituţie de prestigiu prin faptele mai multor generaţii de elevi şi cadre didactice, fapte acumulate de peste patru decenii.

Şcoala Gimnazială  "Avram Iancu" este situată pe malul stâng al râului Someş, în cartierul Micro 16 din Satu Mare.

A fost fondată în anul 1978 sub numele de  Şcoala generală nr.14, în anul 1997 şi-a schimbat numele în Şcoala cu cls. I-VIII “Avram Iancu” iar în anul 2012 și-a schimbat numele în Școala Gimnazială “Avram Iancu” .

Școala funcţionează într-un schimb oferind posibilitatea de desfăşurare în bune condiţii a unor activităţi extraşcolare variate: didactice, sportive, culturale, metodice de perfecţionare etc

VIZIUNEA ŞCOLII

„Să ofere educație la standarde de calitate, prin centrarea învățării pe elev, pentru desăvărșirea intelectuală, morală și profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societății, condiție esențială a progresului economic și cultural.”

MISIUNEA ŞCOLII

Școala noastră, pentru a-și îndeplini viziunea trebuie să:

  1. Creeze în şcoală un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.
  2. Focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.
  3. Deschidă școala spre comunicare astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectul reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită.

 

Valori şi principii cultivate şi promovate în şcoală

Profesionalismul

Integritatea 

Cooperarea

Respectul

Responsabilitatea

Autodisciplina